Altar Society Benefit Dinner – Sept. 14th, 2014

The St. Vitus Altar Society will have its annual benefit dinner, of either chicken or roast beef, on September 14th, 2014 in the parish auditorium. Sit-down and take-out dinners available. Tickets are available from members of the Altar Society and at the parish rectory (216) 361-1444. Cost is $13 for adults and $7.00 for children. Serving time is from 11:30AM to 1:00PM. Take-outs will be available in the Social Room. There will also be a benefit raffle, Chinese Raffle and Bake Sale. All are invited!

Kosilo Oltarnega Drustva

Na nedeljo 14. sept 2014. Postregli bodo z govejo pecenko ali pa s pecenim piscancem.z vsemi prikuhami. Servirali bodo od 11:30 dop. do 1:00 pop. V farni dvorani. Kosilo, ki ga zelite domov, bodo delili v Drustveni sobi. Dar je $13. za odrasle in $7 za otorke. Imeli bodo tudi screcolov, <<Kitajski Raffle,>> in prodajo peciva. Nakaznice lahko dobite pri clanicah drustva in v zupniscu. Vsi lepo vabljeni!